Ślub cywilny poza USC

Stało się! Mamy już marzec 2015, więc w życie weszły przepisy, które nowelizujące ustawę  z… 1986 r., dotyczącą udzielania ślubów. Do tej pory, na pobranie się poza budynkiem USC pozwalały tylko „szczególne okoliczności”. Rozumiane były najczęściej jako pobyt w szpitalu lub więzieniu jednego z narzeczonych. Wiele jednak zależało od interpretacji tych „szczególnych okoliczności” przez urzędnika USC i tak, w zeszłym roku, na 69 tys. udzielonych ślubów cywilnych — 2 tys. odbyło się poza urzędem.

wedding-349676_1280

Od 01.03.2015 r. wystarczy jednak spełnić dwa warunki, żeby móc się pobrać poza urzędem stanu cywilnego:

- wskazane miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy ceremonii oraz bezpieczeństwo jej uczestników;

-  należy wnieść opłatę w wysokości 1000 zł, która ma pokryć wszelkie koszty, jakie ponosi urząd przy organizacji ślubu poza urzędem stanu cywilnego  - są to koszty związane m.in. z dojazdem do wybranego miejsca, nabyciem insygniów z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP oraz patery na obrączki wraz z usługami ich konserwacji czy wynagrodzenie dla zastępcy kierownika USC (dla zapewnienia ciągłości pracy urzędu).

Komentarze

Komentarze