Ślub humanistyczny

Jeśli zachwycaliście się nie raz wzruszającymi scenami ślubów w amerykańskich serialach, udzielanych w różnych nietypowych miejscach przez najbliższych przyjaciół, musicie wiedzieć, że nie jest to wizja nie do zrealizowania. Niewiele osób wie, że oprócz ślubu cywilnego, kościelnego czy konkordatowego połączenia obu, można w Polsce wziąć tzw. ślub humanistyczny.

Pierwszy taki ślub w naszym kraju odbył się w 2007 r. w Warszawie, a Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, które takie śluby organizuje, istnieje od 2006 r.

Kadr z serialu "Big Bang Theory"

Kadr z serialu „Big Bang Theory”

Skąd nazwa?

Oczywiście, od humanistycznej postawy intelektualnej i moralnej, skupiającej się na potrzebach, szczęściu, godności i swobodnym rozwoju człowieka. Stąd ceremonia jest całkowicie podporządkowana człowiekowi — nie ma ścisłego scenariusza i formułek, a nawet dresscodu.

Dla kogo?

Ślub humanistyczny jest alternatywą dla osób niewierzących, którym nie odpowiada sformalizowana postać ślubu cywilnego, ale chcą złożyć sobie przysięgę w sposób uroczysty i wyjątkowy. Właściwie dla wszystkich, którzy z jakichś względów nie chcą decydować się na ślub cywilny i kościelny lub wzbogacić taki ślub o nieco bardziej spersonalizowaną uroczystość.

Kadr z serialu "Friends"

Kadr z serialu „Friends”

Jakie okoliczności dyskwalifikują?

Tutaj znajduje zastosowanie polskie prawo, czyli art. 10–15 kodeksu rodzinnego, który uniemożliwia wstąpienie w związek małżeński osobie niepełnoletniej (z wyjątkiem kobiet powyżej 16-go roku życia za zgodą rodziców),  całkowicie ubezwłasnowolnionej, chorej psychicznie, pozostającej już w związku małżeńskim, krewnym w linii prostej i rodzeństwu oraz przysposabiającemu z osobą przysposabianą.

źródło: onefinedayweddingfair.com.au

źródło: onefinedayweddingfair.com.au

Jakie skutki?

Cywilnoprawne? Żadne. Dokładnie tak, jak było ze ślubem kościelnym przed wprowadzeniem konkordatu. Jeśli chcecie być małżeństwem w świetle prawa, konieczne będzie dopełnienie wszelkich formalności w USC. Śluby humanistyczne mają status prawny m.in. w Norwegii, Stanach czy Szkocji, na razie jednak nic nie zapowiada tego, by uzyskały taki status w Polsce.

źródło: onefinedayweddingfair.com.au

źródło: onefinedayweddingfair.com.au

Kto udziela?

Stałym „elementem” ślubu humanistycznego jest osoba „celebransa”, choć niekoniecznie musi to być tylko jedna osoba. Celebrans prowadzi uroczystość, ale także zazwyczaj pomaga w tworzeniu scenariusza ceremonii. Jeśli chcecie, by osoba ta była zrzeszona z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów, wystarczy wypełnić FORMULARZ, ale nie jest to koniecznością. Ślubu mogą udzielić również osoby niezrzeszone, np. Śluby Humanistyczne (na ich stronie znajdziecie również sporo zdjęć ze ślubów, których udzielili).

 

Komentarze

Komentarze